Goals & Strategy Day

Strategische module waarbij we in één dag in samenwerking met het management de doelen op verschillende termijnen bepalen, die in samenhang bepalend zijn voor de te volgen strategie. We werken deels op basis van het ‘One Page Strategic Plan’ van Verne Harnish. De dag zal begeleid worden door twee facilitators en kent de volgende onderdelen:

√  BHAG – Big Hairy Audacious Goal: julie zeer lange termijndoel, kwantitatief, kwalitatief, competitief of als een rolmodel – geeft inspiratie en energie, richting en een kader.

√  SWAG – Scientific Wide Angle Guess: doelen voor 3-5 jaar – welke innovaties, (nieuwe) Product Markt Combinaties, Internationaal, Organisatie en Marketing.

 √  X-factor – de winstmotor: (extra) verdienmodellen, hoe schaal te vergroten en welke waardeontwikkeling in je bedrijf plus hygienefactoren.

√  Strategic Finance – orientatie op belang, noodzaak en hefboom van vreemd vermogen voor groei.

√  Exitstrategie – welke route naar bedrijfsverkoop, duiden strategische kopers.

Comments are closed.