fbq('track', 'Lead', { value: 0.00, currency: 'EUR' });

Managementrapporten

Managementrapport #1

“van Start-up naar Scale-up – Kijken naar kansen op een hogere winstgevendheid”

Hoe is het gesteld met uw ambities ten aanzien van uw bedrijf en de bedrijfsgroei? Is uw bedrijf optimaal gepositioneerd voor deze groei? En heeft u alles in huis om ook als ondernemer te mee te groeien? Bent u bereid om meer verantwoordelijkheid af te staan en bepaalde taken te delegeren naar je team en is dat team wel maximaal empowered om hun werk te doen? Heeft u voldoende reserves, durft u het risico van vreemd kapitaal aan, of wilt u juist werken met een risicodragende lening of crowdfunding? Durft u delen van uw bedrijfsvoering te outsourcen? Blijft u de concurrentie steeds een stap voor? Maakt u goed gebruik van de mogelijkheden van het internet?

“Die bedrijven die in hoog tempo groeien doen dat,
omdat de ondernemer bereid is om mee te veranderen met de groei van zijn bedrijf”

Die bedrijven die in hoog tempo groeien doen dat, omdat de ondernemer bereid is om mee te veranderen met de groei van zijn bedrijf. Hij (zij) laat zijn (haar) bedrijf steeds evolueren van de ene naar de volgende groeifase. Daarbij past hij steeds zichzelf, zijn product en dienst, zijn marketing en zijn organisatie aan op datgene wat op dat moment nodig is.

In dit rapport brengen we verslag uit van de situatie in de markt, welke instrumenten ondernemers belangrijk vinden bij groei, en interpreteren we deze antwoorden en geven we adviezen hoe om te gaan met de uitdagingen waarmee de ondernemer zich geconfronteerd ziet.

Download hier uw managementrapport.


startup-scale-up


Managementrapport #2

“Concurrentie in het MKB – Kans of bedreiging?”

Hoe is het gesteld met de weerstand die u ondervindt van concurrentie op de markt bij uw bedrijfsuitoefening en uw bedrijfsgroei? Is uw bedrijf optimaal in staat om deze concurrentie het hoofd te bieden? Blijft u de concurrentie steeds een stap voor? Maakt u goed gebruik van de mogelijkheden van het internet? Bent u vernieuwend in uw productaanbod? Is uw prijs concurrerend door voldoende efficiëntie en automatisering? Bent u voldoende onderscheidend ten opzichte van uw concurrenten op de markt door toepassing van de juiste branding? Trekt u in voldoende mate nieuwe prospects aan door een kennismakingsaanbod, waarmee u het vertrouwen wint van deze potentieel nieuwe klanten?

“… bedrijven die in hoog tempo groeien doen dat,
omdat ze in staat zijn om een heldere propositie op de markt te plaatsen
die herkenbaar is ten opzichte van de concurrentie …”

Die bedrijven die in hoog tempo groeien doen dat, omdat ze in staat zijn om een heldere propositie op de markt te plaatsen die herkenbaar is ten opzichte van de concurrentie en een onweerstaanbaar aanbod weet te doen waar klanten graag ja tegen zeggen. Daarbij maken ze gebruik van een hoog onderscheidend vermogen, dat gebaseerd is op vijf unieke en sterk onderscheidende merkwaarden die helpen bij een zo hoog mogelijke herkenbaarheid van de toegevoegde waarde op de geselecteerde doelmarkt.

In dit rapport brengen we verslag uit van de situatie in de markt, op welke manier concurrentie wordt ervaren, en welke instrumenten ondernemers belangrijk vinden bij het aangaan van deze concurrentie. We interpreteren uw antwoorden en we geven u praktisch en concreet advies hoe om te gaan met de uitdagingen waarmee u als ondernemer zich geconfronteerd ziet.

Download hier uw managementrapport.


57e319b46b89e


Managementrapport #3

“Leiderschap in het MKB – Optimale organisatie en teamresultaten”

Hoe is het gesteld met uw ambities ten aanzien van uw bedrijf en uw team? Bent u bereid om meer verantwoordelijkheid af te staan en bepaalde taken te delegeren naar uw team en is dat team wel maximaal empowered om hun werk te doen? Blijven uw teamleden wel gefocust op belangrijke zaken ongeacht urgente kwesties? Begrijpen uw teamleden de strategie wel goed genoeg om er ook naar te handelen? Zijn nieuwe medewerkers goed te vinden en hoe doet u dat?

“… die bedrijven die in hoog tempo groeien doen dat,
omdat de ondernemer zijn team en organisatie van het werk verandert met de groei van zijn bedrijf …”

Die bedrijven die in hoog tempo groeien doen dat, omdat de ondernemer zijn team en organisatie van het werk verandert met de groei van zijn bedrijf. Daarbij past hij steeds zichzelf, de samenstelling van zijn team en de organisatie aan op hetgeen extern wordt verlangd. En bevindt hij zich meer óp dan ín het bedrijf, en zorgt hij voor een platte, soepel lopende organisatie zonder teveel managementlagen, met een heldere taakstelling voor het team zonder bureaucratie.

Hoe is het momenteel gesteld met leiderschap en organisatie in het MKB? Op welke manier worden leiding gegeven? Hoe belangrijk zijn de medewerkers voor het succes van het bedrijf? Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van personeel? Wat zijn de meest belangrijke kwaliteiten voor een organisatie? Als u wilt groeien en uw organisatie wil veranderen, welke veranderingen zijn dat? In dit rapport brengen we verslag uit van de situatie in de markt. We interpreteren uw antwoorden en we geven u praktisch en concreet advies hoe om te gaan met de uitdagingen waar u zich als ondernemer mee geconfronteerd ziet.

Download hier uw managementrapport.


57e3176a9478d


Managementrapport #4

“Netwerken in het MKB – Benutten van kansen door persoonlijk contact”

Hoe is het gesteld met het netwerken in het MKB? Wij vroegen ons af of netwerken wordt ingezet als strategisch bedrijfsmiddel en zo ja, op welke manieren dat dan gebeurt. Wanneer en waar netwerkt u en worden uw verwachtingen ervan waargemaakt? Wat zijn uw favoriete netwerkgelegenheden en aan welke netwerkactiviteiten heeft u een hekel?

“… de bedrijven die in hoog tempo groeien doen dat,
doordat de ondernemer investeert in een krachtig persoonlijk netwerk en daar de vruchten van plukt …”

De bedrijven die in hoog tempo groeien doen dat, doordat de ondernemer investeert in een krachtig persoonlijk netwerk en daar de vruchten van plukt. Hij of zij begrijpt en ervaart dat zakelijk succes voor een groot deel afhangt van de kwaliteit van persoonlijke relaties. Zakelijke partners en klanten moeten de ondernemer kunnen vertrouwen om de beslissing te kunnen nemen met hem of haar in zee te gaan. Netwerken – op wat voor manier dan ook – draagt in hoge mate bij aan het ontwikkelen en onderhouden van dergelijke relaties van vertrouwen.

Wat maakt dat u van netwerken houdt of juist niet? Wat zijn de kwaliteiten van een goede netwerker? En hoe profiteert u maximaal van uw netwerkinspanningen?

In dit rapport brengen we verslag uit van de situatie in de markt. We interpreteren uw antwoorden en we geven u praktisch en concreet advies hoe om te gaan met de uitdagingen waar u zich als ondernemer mee geconfronteerd ziet.

Download hier uw managementrapport.


Managementrapport #5

“Ambitie in het MKB – Vooruitzichten van de Nederlandse ondernemer”

In hoeverre zet u uw ambitie strategisch in ten gunste van de doelstellingen die u heeft gesteld voor uw bedrijf? En in hoeverre leidt deze ambitie tot de resultaten die u wenst? Welke groei behaalt u nu en welke groei verwacht u in de komende drie jaar te gaan behalen? Dit zijn de vragen die u voor ons heeft beantwoord in deze enquête. Deze enquête geeft helderheid over de realisatie van uw ambities.

Wat zijn uw ambities voor de toekomst? Ambities genoeg! Het overgrote merendeel (74%) van de respondenten zou substantieel willen groeien in de komende drie jaren. Hoe snel wilt u groeien? Met een verdeling tussen versnelde groei, gewone groei en zeer lage groei of consolidatie, ontstaat het volgende beeld: 44% wil versneld groeien, 43% wil gestaag groeien en 13% wil consolidatie of verwacht krimp.

“Ontwikkelingen volgen zich in steeds hoger tempo op.
U doet er goed aan om de juiste kansen om te zetten in oplossingen
en deze zo snel mogelijk te implementeren en te laten renderen.

Zijn deze ambities realiseerbaar? Voor een gestage groei zijn verder geen bijzonder grote obstakels te verwachten. Het bedrijf groeit met een paar procent per jaar. Versnelde groei is echter iets wat speciale aandacht vraagt. Bij versnelde groei zijn er namelijk geheel nieuwe uitdagingen, die slechts door enkelen van de respondenten zijn opgelost. Dit is echter geen reden om te somberen. De stap van groei naar versnelde groei is namelijk niet zo moeilijk, als je weet hoe. Dit rapport stelt ervaring van andere ondernemers aan u beschikbaar, waardoor u beter in staat bent om uw ambities werkelijk te realiseren.

In dit rapport brengen we verslag uit van de ambities van Nederlandse ondernemers. We interpreteren uw antwoorden en we geven u praktisch en concreet advies hoe u uw ambities gestalte kunt geven.

Download hier uw managementrapport.

 


Managementrapport #6

“Kapitaalbehoefte in het MKB – Groei met extra kapitaal”

De enquête was gericht aan beslissers binnen organisaties met een jaarlijkse omzet tussen de €1Mio en €10Mio. Deze bedrijven moeten significante veranderingen op vrijwel alle fronten doorvoeren om het integrale groeiproces naar betere bedrijfsresultaten succesvol te laten verlopen. Met de enquête stelden we onszelf ten doel om bij Nederlandse ondernemers te onderzoeken welke kapitaalbehoefte ze hebben, waarvoor ze dergelijk kapitaal zouden gebruiken en welke groei er vervolgens met extra kapitaal valt te behalen.

“Voor twee van de drie ondernemers is onvoldoende kapitaal
een obstakel om de beschikbare kansen werkelijk te benutten”

 

Een overgroot deel van de ondernemers ervaarthet ontbreken van voldoende kapitaal als een obstakel om daadwerkelijk te kunnen groeien. Dit is opmerkelijk: de kansen zijn er, maar de uitdaging zit ‘m in de financiering.

Hoeveel extra kapitaal is er in totaal bij de respondenten van de enquête gewenst? Uit deze enquête blijkt een concrete kapitaalbehoefte van een half miljard euro. Dat is ruim 700K€ per respondent.

Wanneer zou dit kapitaal beschikbaar moeten zijn? Vrijwel alle respondenten geven aan het extra kapitaal binnen een jaar nodig te hebben. Meer dan de helft van deze groep zelfs binnen 3 maanden. Er is dus absoluut urgentie in de roep om dit kapitaal.

In dit rapport brengen we verslag uit van de kapitaalbehoefte van Nederlandse ondernemers. We interpreteren uw antwoorden en we geven u praktisch en concreet advies hoe u uw bedrijfsgroei en de werving van kapitaal kunt organiseren.

Download hier uw managementrapport.

 

 

Comments are closed.