Team Vision Day

miriam-zijkant-vergadertafel

– Met uw hele team richting geven aan de activiteiten van komend jaar?
– Draagvlak creëren voor betere samenwerking en beslissingen?
– Verhoogde participatie van het team bij strategische planning realiseren?

Bepaal dan uw strategie in samenwerking en met inbreng van uw medewerkers.

Hoe doet u dat? Op basis van een uitgebreid en beproefd proces gaat u met uw hele team aan de slag om te bepalen waar uw bedrijf nu staat en waar de prioriteiten voor verandering liggen.

U gaat na waar de kansen liggen en hoe die zullen worden gegrepen, welke sterke kanten van uw bedrijf te benutten zijn en hoe welke zwaktes kunnen worden geïdentificeerd en gecompenseerd, en welke bedreigingen op u af komen en hoe die kunnen worden gekeerd.

Een gewone SWOT? Nee, want uw hele team participeert en zal in een uniek en dynamisch proces betrokken zijn bij het stellen van prioriteiten. Zo zal er door team, management en directie samen worden bepaald wat de strategische richting is van het komende jaar. Dit creëert draagvlak en overzicht, en is een perfect uitgangspunt voor de uitwerking in jaarplannen.

U zult verbaasd zijn over de kwaliteit van de ideeën, en de betrokkenheid van het team. Verder heeft het een heel positieve uitwerking op de onderlinge samenwerking en waardering. Men mag zich uitspreken, er wordt geluisterd, en ideeën worden ook nog eens direct beoordeeld en gerangschikt. En dat niet alleen door u of het management, maar door alle collega’s, waardoor er een beter draagvlak ontstaat.

Meestal sluiten onze deelnemers de dag feestelijk af met een borrel of etentje, waar nog eens wordt nagepraat over de dag en de toekomst. Een boost voor uw bedrijf, uw jaarplannen en uw mensen! Zie ook onze blogpost Strategie bepalen met je medewerkers, hoe doe je dat?

De workshop wordt exclusief voor uw bedrijf georganiseerd en op uw kantoor of een daarvoor bestemde locatie gehouden.

Prijs losse module – €1.695,-

Opgeven? Stuur nu een e-mail naar workshops@businessaccelerator.nl om op korte termijn de Vision Day voor uw bedrijf te boeken.

Referenties:


Michel de Wit – Global Sales & Marketing Director

“Voor ons was het moment weer aangebroken dat we vanuit het management team gingen nadenken over de toekomst, maar dat wilden we liever niet alleen. Een gedegen strategie zagen we bij voorkeur als uitvloeisel van discussie vanuit meerdere perspectieven. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat een goede visie en strategie bestaat uit het belichten van de toekomst vanuit meerdere invalshoeken. En hoe kan dat beter dan onze medewerkers en managers daar actief in te betrekken?

Mijn ervaring met het toepassen van een Vision Day is dan ook bijzonder positief. Door eerst terug te kijken naar de resultaten van het afgelopen jaar, en daarbij stil te staan bij de vraag “wat wilden we bereiken, wat was onze droom”, legden we een goede basis om vervolgens fris en scherp vooruit te kunnen kijken. Lerend van het goede, maar ook rekening houdend met het verbeterpotentieel door op een eerlijke manier ook onze zwaktes onder de loep te nemen. En dan van het hele team.

Input vanuit diverse taak- en verantwoordelijkheidsgebieden zorgde er vervolgens voor, dat de uitwerking van de plannen voor het nieuwe jaar volledig op elkaar afgestemd konden worden. Niet alleen Sales, maar ook Logistiek, Productie, Finance en ga zo maar verder, dragen bij aan het succes van onze onderneming. Iedere schakel telt. Het samen zetten van de stip op de horizon geeft eenieder het benodigde verantwoordelijkheidsgevoel en besef. 

De strategie werd op die manier van het gehele team, en niet alleen van ons management team. De soms best intense discussies die daarbij gepaard gingen, zorgden ervoor dat barrières op voorhand werden benoemd en van oplossingen werden voorzien. De Vision Day wordt afgesloten met een hoog energielevel (“moe maar voldaan”) en vertrouwen dat we als collectief in staat zijn om een succesvol jaar te realiseren. Zo hoeven we er als managers niet hard aan te trekken, het team duwt wel!

Kortom: Focus, aandacht en resultaat. Dat waren voor mij de pijlers van een Vision Day. Een must have voor iedere ondernemer / onderneming!”

 


Raymond Bronkhorst – Financieel Administrateur
“Ik vond de Vision Day een positieve ervaring. Met het gehele team op een externe locatie in december de tijd te nemen om gezamenlijk met elkaar het afgelopen jaar te bespreken, af te sluiten en te focussen op het komend bedrijfsjaar. Daarbij rekening houdend met de individuele, afdelings- en bedrijfsbelangen en -doelen. 
 
Goed om van elkaar te vernemen wat er zich het afgelopen jaar bij de verschillende collega’s heeft voorgedaan. Het lopende jaar afsluiten. Elkaar complimenteren voor de geleverde inzet en prestaties, niet alleen bedrijfsmatig maar ook sociaal. Om dan samen te brainstormen over het komende bedrijfsjaar en te bereiken doelen van ons bedrijf, daarbij rekening houdend met de interne mogelijkheden (sterke punten/zwakke punten) en externe uitdagingen (kansen/bedreigingen).
 
Een belangrijk resultaat is de integratie van individuele -, team – en organisatiebelangen. Zo kunnen we met duidelijke visie en focus gezamenlijk het nieuwe bedrijfsjaar ingaan. Op basis van gelijkwaardigheid met elkaar input delen is belangrijk, luisteren en er samen over brainstormen nog belangrijker, een goede basis vormen voor onderling begrip en executie ervan in de toekomst met voldoende focus is wel het meest belangrijk. 
 

Overige kenmerken zijn: Leuk dat we op een externe, aangename locatie deze workshop konden doen, prettige ambiance en een ontspannen sfeer. Ik merkte dat een goede voorbereiding wel erg belangrijk is.”

 


Merijn de Steur – Webmarketeer

Een Vision Day is een absolute aanrader!

Op een Vision Day dwing je jezelf om objectief en kritisch naar het bedrijf, de markt en alle gaande ontwikkelingen te kijken. Daarnaast maak je op basis van deze informatie nieuwe plannen en stel je doelen voor komend jaar.

Om dit met alle stakeholders te doen zorgt voor saamhorigheid, het inzien van potentieel en een boost aan motivatie. Daarnaast is het ook nog eens een leuke en gezellige afsluiting van het jaar met het team.

 

14128918582_8a148086d6.jpg